Welkom

Stichting Buurtplatform Gastel is op 24 februari 2011 opgericht met als doel, onder andere:

  • het presenteren en uitdragen van dorpsbelangen;
  • het bevorderen van dorpsinitiatieven;
  • het informeren van dorpsbewoners;
  • het overleggen en samenwerken met de gemeente.

Activiteiten

De activiteiten van het Buurtplatform worden uitgevoerde door de verschillende werkgroepen bemand door bestuursleden en vrijwilligers. De activiteiten van het Buurtplatform zijn als volgt onder te verdelen:

  • Projecten – Deze activiteit is een initiatief van het Buurtplatform waarvoor het Buurtplatform aan de gemeente om een financiële bijdrage vraagt. Hiervoor dient het Buurtplatform bij de gemeente een voorstel in dat vervolgens door de gemeente beoordeeld zal worden. Over het algemeen zal de gemeentelijke bijdrage niet dekkend zijn. In dat geval zal het Buurtplatform mede op zoek gaan naar beschikbare fondsen, vrijgevende sponsors en/of uitvoerende vrijwilligers binnen de Gastelse gemeenschap.
  • Raadgevingen – Deze activiteit is een initiatief van de gemeente, waarvoor de gemeente aan het Buurtplatform om een advies vraagt. Hiervoor kan het Buurtplatform al dan niet samen met de gemeente een buurtonderzoek uitvoeren om de wensen en bezwaren van de buurt over gemeentelijke beleidszaken boven tafel te krijgen. De uitkomsten van zo´n onderzoek kunnen door de gemeente in hun besluitvorming worden meegenomen.

Bijeenkomsten

Het buurtplatform organiseert regelmatig openbare bijeenkomsten waarin dorpsbewoners en geïnteresseerden van harte welkom is.

Iedereen heeft de mogelijkheid om agendapunten in te brengen of spreektijd aan te vragen. Het verzoek is om dit enkele dagen voor de bijeenkomst bij het secretariaat te melden.

De bijeenkomsten vinden plaats in de Schaapskooi op een maandagen om 20:00 uur onder toezicht van vertegenwoordigers van de gemeente. Eens in het jaar bezoeken de verantwoordelijke wethouder en de burgemeester afzonderlijk van elkaar een bijeenkomst.

Tijdens de bijeenkomsten zullen de aanwezigen ook over de onderwerpen van de voorzittersbijeenkomsten van de voorzitters van alle dorpsraden en vertegenwoordigers van de gemeente geïnformeerd worden.

Meldingen & Klachten

banner-meldingen-en-klachtenMeldingen, mededelingen, wensen of klachten over openbare aangelegenheden kunt u via het gemeentelijke online meldpunt bekend maken of anders kunt u contact met de wijkagent opnemen.

Mochten u meldingen en klachten geen gehoor vinden dan kunt u het Buurtplatform hiervan op de hoogte brengen, onder andere via het onderstaande contactformulier.

Uw Naam:

Uw Email:

Onderwerp:

Uw Bericht:

Code:
captcha